ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

City Scan

شرح

cityscanning@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

طراحی بازی های محیطی و شهری

سیتی اسکن در طول سه ماه فعالیت خود در جهت تعامل هرچه بیشتر شهروندان با شهر و ایجاد امکان کشف، حس تعلق خاطر و بازتعریف مفهوم فضای شهری، اقدام به ارائه مسیرهای همگانی گردشگری و ساخت بازی‌های محیطی هدفمند در این مسیرها نموده است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران