ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

LABX.AT

شرح

http://www.labx.at

kaveh.bazargan[AT]sigchi.net

   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

کاربرپژوهی برای تجربه کاربری و طراحی تعاملی

کاربرپژوهی برای تجربه کاربری و طراحی تعاملی

فایل
فایل
انصراف
همکاران