ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ویدیو کنفرانس

شرح

http://nabetgroup.ir

n.atefi@nabetgroup.com

   ایران
   تهران
   تهران

بومی سازی نرم افزار ویدیو کنفرانس

این نرم افزار ضمن رقابت با نمونه های خارجی قابلیت اعتماد واطمینان بالایی دارد وامنیت آن در حد روز آمد ترین محصولات خارجی می باشد.بستری مناسب برای دسترسی به مجامع شرکت ها وسازمانها وحضور موثر در تصمیم گیری ها است و....

فایل
فایل
انصراف
همکاران