ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

آیکار

شرح

icar2iran@gmail.com

   ایران
   فارس
   شیراز

خدمات آنلاین تعمیرات خودرو

استارتاپ iCar فعالیت حوزه خدمات آنلاین تعمیرات خودرو مستقر در شتابدهنده کوانتوم - برج نوآوری دانشگاه شیراز

فایل
فایل
انصراف
همکاران