ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ارائه خدمات پزشکی در منزل

شرح

m.yazdian20@yahoo.com

   ایران
   تهران
   تهران

تحول صنعت پزشکی و رفاه هر چه بیشتر اقشار بیمار جامعه

از تمامی متخصیص جوان به عضویت در یک تیم جوان که در حوضه سلامت مشغول تحقیق و کار بر روی استارت آپ خود می باشد دعوت به عمل می آید.
شرایط عضویت:
جوان، پرانگیزه و جسور
کارشنانس ارشد جاوا (Spring, Hibernate, JPA, Restfull, HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap, AngularJS)

فایل
فایل
انصراف
همکاران