fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

Social market

شرح

http://www.Social market.ir

F.Shokouhifar@Novinleather.com

   ایران
   تهران
   تهران

ارتقا کیفیت زندگی و ایجاد بستر مناسب جهت رشد و تعالی جامعه

نرم افزار و اپلیکیشن چند منظوره ، بازرگانی خدمات اجتماعی با هدف ارتقای کیفیت زندگی عموم مردم

سوشیال مارکت با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه راهکار جهت حل مسائل و معضلات اجتماعی و همچنین با نگاه عمیق و موشکافانه به نیازهای روز و ارتقا سطح دانش و آگاهی جامعه شروع به فعالیت نموده است

فایل
فایل
انصراف
همکاران