ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایجاد اپلیکیشن یا سیستم هشدار سرعت گیر برای خودرو

شرح

raminsolhi1@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

جهت کاهش به موقع سرعت خودرو که هم باعث سالم ماندن خودرو می شود و هم مواقعی که فرد باردار یا فردی با ناراحتی ها مختلفی سرنشین خودرو می باشد باعث جلوگیری از ایجاد ناراحتی برای آنها میشود و...

فایل
فایل
انصراف
همکاران