ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شادآموز

شرح

hrahimi.mail@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

آموزش در قالب بازی وار سازی

این ایده که در اولین دوره استارتاپی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران موفق به قرارگرفتن در بین سه ایده برتر هیئت داوران گردید.
با درنظر گرفتن کمبود مهارت در دانش آموزان و همچنین علاقه به انزوا و رخوت در بین نوجوانان و جوانان و موثر نبودن شیوه های رایج آموزش و افت تحصیلی محسوس ، استفاده از بازی وار سازی در محتوای آموزشی و همچنین بکارگیری ابزارهای واقعیت مجازی به جهت آموزش جذاب ، مهارت آموزی و تقویت کارگروهی را به عنوان شیوه آموزشی موثر مطرح و درهمین راستا درحال تولید محصول اولیه است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران