ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سامانه عرضه و تقاضای پوشاک

شرح
   ایران
   قم
   قم

یکپارچه و جمع کردن تمامی تولیدکنندگان پوشاک در ایران و حذف واسطه های تولید و جلوگیری از نابودی تولید پوشاک در ایران

فایل
فایل
انصراف
همکاران