fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تولید راکتور سوخت گاز در خودرو

شرح
   ایران
   تهران
   شمیرانات

بی نیازی به سوخت گیری گازسوزها

با انجام این ایده دیگر نیازی به جایگاه سوخت گاز نیست

فایل
فایل
انصراف
همکاران