ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شرکت هوش گستر افشین

شرح

http://skstp.ir/

Afshin.vahidreza@gmail.com

   ایران
   خراسان جنوبی
   فردوس

هوشمند سازی منازل در بستر تلگرام

کانال تلگرام دارای صفحه کلید می باشد پس از زدن هرکلید لامپ روشن می شود و پاسخ مناسب آن نیز در تلگرام درج می شود و از مزیت مهم این طرح این است که از هر نقطه جهان می توان خانه را تحت کنترل داشته باشیم . همچنین از این طرح می توان در زمینه کشاورزی و چاه موتور آب نیز استفاده کرد . این سیستم هوشمند سازی منازل مشهور است .

فایل
فایل
انصراف
همکاران