ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اینچل

شرح

http://inchel.com

info@inchel.com

   ایران
   کرمان
   کرمان

استودیو طراحی و مدلسازی سه بعدی آنلاین شما

اینچل استودیو طراحی و مدلسازی سه بعدی آنلاین شما
هر پروژه پرینت سه بعدی نیازمند فایل های سه بعدی می باشد.
شما نمیتوانید با برنامه مدل سازی سه بعدی کار کنید یا فایل مناسب برای پرینت سه بعدی در سایت ها پیدا نکردید؟
با استفاده از پلتفرم اینچل، نیازی نیست که طراح حرفه ای برای ساختن محصول خود باشید.
هر ایده ای که دارید، طراحان ما گام به گام به شما کمک می کنند تا آن را به یک محصول کامل سه بعدی تبدیل و تولید کنید.

پشتیبانی مورد نیاز برای ایجاد نمونه اولیه / جسم سه بعدی خود را دریافت کنید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران