ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

دارو وی daroo way

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

بهبود و تسهیل فرایند تهیه دارو

ایجاد شبکه توزیع دارو بر بستر اینترنت و برنامه های موبایل و شبکه های مجازی
طیف مخاطبین عیارتند از تمامی بیماران و همراهان آنها، پزشکان و پرسنل و کادر درمان
در این روش ثبت دارو به جای نسخه کاغذی در بستر الکترونیکی انجام شده ، سفارس شده، در زمانی کمتر از بازگشت بیمار به منزل به آدرس وی ارسال می گردد.
اهداف :
کاهش آلام و استرس بیماران و همراهان در پی دارو
کاهش ترافیک
کاهش ضریب خطا در شلوغی مراکز تهیه دارو
ثبت بانک اطلاعاتی بیماران و ارایه خدمات مکمل درمانی همچون اخبار دارویی جدید، نسخه پیچی و ارایه میزان دارو مناسب هر شخص با توجه به بانک اطلاعاتی و سوابق بیماری ثبت شده(سوابق بیماری ها بر اساس تایید بیمار درج خواهد شد)


لازم به ذکر است مطالعات امکان سنجی طرح استارتاپی دارو وی انجام شده است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران