ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

دهن فره

شرح
   ایران
   خراسان رضوی
   سبزوار

گفتمان سازی الگوی بومی پیشرفت

قنات خاستگاه شکل گیری و رشد شهرها و ازعوامل مهم آبادانی و پیشرفت تمدّن‏ و تعالی بشری در ایران باستان به عنوان اینوگرافی و بوم الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی انتخاب شده است.قدمت تاریخی و هویت فرهنگی تمدن ایران باستان لزوم تطبیق و مقایسه دوران معاصر ایران با گذشته پر افتخارآن، در دو دوره تمدن باستان و تمدن اسلامی را دو چندان می کند. رشد شاخص های تمدن و پیشرفت همچون آرامش، امنیت، عدالت، ثروت و رفاه از طریق ارکان سه گانه هرم مدیریتی شهر، استعداد و حکومت در ساختار چرخه پیشرفت و تمدن سازی امکان پذیر است که از گذشته باستان تجربه آن در این خطه زبانزد عام و خاص است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران