ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مرکز تلفن مجازی ژیکال

شرح

http://zhicall.ir

info@zhicall.ir

   ایران
   تهران
   تهران

خدمات رسانی در حوزه ویپ و شبکه و ارائه خطوط ثابت تلفن

مرکز تلفن مجازی ژیکال مجموعه راه حل هایی را به صاحبان کسب و کار و شرکت های بزرگ و کوچک می دهدکه می توانند با ایجاد تمرکز و نظم در مجموعه اعمال اداری خود مانند تلفن، فکس، ارتباط با مشتریان و...عملکرد کمی و کیفی کار خود را ارتقا دهند. همچنین جایگزینی مدرن برای دفتر کار سنتی است و تنها با استفاده از مجموعه خدمات آن بر روی خطوط یکطرفه و دوطرفه می توان تمامی امکانات مورد نیاز یک شرکت یا کسب و کار را فراهم کرد.

مرکز تلفن مجازی ژیکال خدمات مرکز تلفن را بر روی خطوط ثابت هشت رقمی تهران به آن دسته از شرکت ها و کسب و کارهایی که می خواهند علاوه بر خط ثابت تهران از خدمات مرکز تلفن مجازی استفاده کنندارائه می دهد.

خطوط ثابت تهران، تلفن گویا، پنل ارسال و دریافت فکس، مدیریت ارتباط با مشتریان، رصد اتفاقات درون سازمان به صورت یکجا تنها بخشی از این خدمات است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران