ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شرکت فناوری اطلاعات سروش شرق

شرح

http://skstp.ir/

hossein.moodi.63@gmail.com

   ایران
   خراسان جنوبی
   بیرجند

سامانه امن ساز نرم افزارهای تحت وب

با توجه به گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، رویکرد سازمان ها و ادارات بسوی الکترونیکی نمودن فعالیت ها افزایش یافته است. در این راستا، سازمان ها برخی از خدمات خود را به صورت الکترونیکی در دنیاری مجازی ارائه نموده اند برخی از این خدمات به صورت مستقیم در اختیار عموم قرار گرفته و اقشار مختلف امکان استفاده از این خدمات را دارا می باشند. برخی دیگر به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده تا مردم به صورت غیر مستقیم از آن خدمات استفاده نمایند.

مشخصات هر محصول/ خدمت:
با توجه به گسترش اینترنت در جوامع و وجود افراد متخاصم امکان سرقت یا اخلال در سیستم های اطلاعاتی افزایش یافته است، لذا امنیت ارائه خدمات بصورت مجازی بسیار قابل توجه می باشد. از آنجایی که ارتباط بین نرم افزارهای خدماتی و دفاتر پیش خوان دولت بایستی با امنیت کامل صورت می پذیرد، نیاز به سامانه ای است که این ارتباط را به صورت امن ایجاد نموده و از ورود افراد متخاصم به آن جلوگیری نماید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران