ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شرکت مهندسی پویا سامان خراسان

شرح

http://skstp.ir/

rzareiran@yahoo.com

   ایران
   خراسان جنوبی
   بیرجند

طراحی و ساخت سیستم پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی مجهز به مکان یاب ماهواره ای

سیستم پرداخت الکترونیکی تاکسی در راستای حذف پول در گردش و استفاده از کارت اعتباری شروند به جای آن طراحی گردیده است. در این دستگاه کرایه هر مسافر بر اساس محاسبه مسافت طی شده توسط GPS و زمان های توقف خودرو طبق تعرفه های تعیین شده به صورت دقیق محاسبه و با کشیدن کارت مسافر به حافظه دستگاه انتقال می یابد.

مشخصات هر محصول/ خدمت:
اطلاعات مسافرین پس از تخلیه دستگاه به سرور مرکزی انتقال یافته و در پایان هر روز پس از پردازش اطلاعات و تعیین کارکرد راننده، مبالغ تعیین شده توسط سیستم بانکی به حساب هر راننده انتقال می یابد.
مزایا:
1- استفاده از کارت اعتباری به جای پرداخت پول
2- محاسبه دقیق مبلغ کرایه بر اساس تعیین مسافت طی شده و زمانهای توقف از طریق اطلاعات دریافت شده از ماهواره

فایل
فایل
انصراف
همکاران