ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

نانو پردازش

شرح

http://skstp.ir/

ahmadamirabadi@yahoo.com

   ایران
   خراسان جنوبی
   بیرجند

محاسبه ساختار نوار، چگالی حالتها، و خواص مغناطیسی مواد نانو با نرم افزار WIN2K

مشخصات محصول :
کد نرم افزاری WIN2K برای مواد کپه ای استفاده می شود. و ساختار نوار انرژی و خواص متفاوت فیزیکی با آن محاسبه می شوند. با اضافه نمودن کتابخانه ای به این نرم افزار قادریم همه خواصی که برای مواد کپه ای محاسبه میشود را برای مواد نانو و فیلم های نازک انجام داد و دقت این کد در مقابسه با کد های و نرم افزار های دیگر بیشتر است.

ویژگی ها محصول:
 محاسبه خواص ساختاری مواد نانو
 محاسبه خواص مغناطیسی
 محاسبه خواص اپتیکی
 محاسبه مشخص کردن توپولوژی موتد
 محاسبه موارد فوق برای فیلم های نازم
 محاسبه و بررسی مواد برای خاصیت اسپین ترونیکی
موارد کاربرد و فرصت هاي كاري محصول:
 درون کلیه پروژه های سطح شهر ها وبافت های متمرکز شهری
عناوین دستاوردها:
 محاسبه برای مواد نانو برای اولین بار با این کد
 محاسبه برای فیلم های نازک برای اولین بار با این کد

فایل
فایل
انصراف
همکاران