fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

صندوق مجازی پست ایرانیان

شرح

http://sapost.ir

sapost@iran.ir

   ایران
   اصفهان
   اصفهان

بهبود فرآیندهای حمل و نقل و توزیع شرکت پست و مدیریت بهتر آخرین نشانی محل حضور توسط کاربران

پس از ثبت نام در این سامانه به هر ایرانی یک کدصاپستی تعلق میگیرد و این کد به جای شرح آدرس سنتی گیرنده یا فرستنده بر روی مرسوله درج خواهد شد و بعد از این می تواند با داشتن یک صندوق مجازی پستی تمامی آدرس های محل حضور خود را به روز و زمان بندی نماید تا مرسولات در آخرین نشانی گیرنده توسط شرکت ملی پست ایران تحویل ایشان گردد. که این خود بستری خواهد بود برای خدمات تعریف شده بسیار زیادی که در آینده از آن رونمایی خواهد شد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران