fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

طراحی تایر خودران برای خودرو

شرح
   ایران
   همدان
   همدان

نداشتن نیاز به سوخت فسیلی

ایده ایی که در مراحل طراحی میباشد و از نیروی الکتریسیته برای رانش به جلو با شتابی بی نظیر و همچنین رانندگی در گل و لای جاده با سهولت و......
از مبتکران پیگیر دعوت به عمل میاید تا صنعت خودرو سازی را با طرحی نو به پیش ببریم

فایل
فایل
انصراف
همکاران