fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

چه گوارا

شرح

http://www.chegovara.com

majid@chegovara.com

   ایران
   تهران
   تهران

راحت کردن دسترسی به آب و خوراکی‌های سالم

چه گوارا راحت ترین روش خرید آب معدنی برای خانه‌ها و شرکت‌ها و برگزارکنندگان رویداد در تهرانه که کارش رو از شتابدهنده آواتک آغاز کرده. بعد از یک سال موفق به جذب سرمایه بذری از یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه شده و به مرحله مقیاس پذیری ورود پیدا کرده.

فایل
فایل
انصراف
همکاران