ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اتوماسیون پایش بلادرنگ علائم حیاتی بیمار در بیمارستان

شرح

o.mortaza@hotmail.com

   ایران
   اصفهان
   اصفهان

کاهش زمان انتظار بیماران، تشخیص گلوگاه ها در فرآیند درمان اورژانس، کمک به ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی

فایل
فایل
انصراف
همکاران