ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سیستم نرم افزاری مدیریت سرویس

شرح

m.tajmiri@rahyabtelecom.com

   ایران
   تهران
   تهران

ارتقاء سطح کیفی سرویس دهی واحد های IT سازمانهای بزرگ مطابق با استاندارد ITSM

سازمانهای بزرگ در بخش مدیریت سرویس های IT خود به مشتریان ( پرسنل سازمان) با چالش های مهمی روبرو هستند. یکی از Best Practice های بسیار خوب در جهت ساماندهی و مدیریت سرویسهای سازمان، ITSM می باشد. ابزار تولید شده امکان پیاده سازی فرآیندهای ITSM را به انضمام قابلیت مونیتورینگ و مدیریت شبکه های ارتباطی و تجهیزات سخت افزاری ، سرورها و سرویس های سازمان را دارد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران