ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سامانۀ مدیریت مودم ها در تلکام

شرح

m.tajmiri@rahyabtelecom.com

   ایران
   تهران
   تهران

ارتقاء سطح کیفی سرویس دهی به مشتریان با مدیریت و مونیتورینگ وضعیت CPE ها همچنین مدیریت انواع Device در کاربردهای IOT

مدیریت و مونیتورینگ CPE های سرویس های مخابراتی ( ADSL, Wimax, LTE, OWA) موضوع مهمی در جهت ار تقاء سطح کیفیت سرویس و پاسخگویی اپراتورهای مخابراتی است . سامانۀ JupiterACS این امکان را برای اپراتور ها برای بیش از 10 میلیون CPE فراهم می کند. همچنین از این سامانه برای مدیریت و مونیتورینگ Device ها در کاربردهای IOT می توان استفاده نمود

فایل
فایل
انصراف
همکاران