fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سامانۀ بهینه سازی خطوط مخابراتی

شرح

http://www.motanaweb.ir

m.tajmiri@rahyabtelecom.com

   ایران
   تهران
   تهران

بهینه سازی کیفیت سرویس های مخابراتی در لایۀ LastMile در سرویس های xDSL و FTTH

با توجه به اینکه موضوع کیفیت سرویس های مخابراتی با توجه به متغیر بودن شرایط محیطی موضوع مهمی است ابزارهایی طراحی و پیاده سازی شده است که به صورت داینامیک کیفیت خطوط ارتباطی LastMile را در حوزۀ سرویس های XDSL و FTTH بهینه سازی کند. همچنین سامانۀ مدیریت و پایش کیفیت لینکهای اینترنتی و مدیریت SLA ان ایجاد شده است

فایل
فایل
انصراف
همکاران