ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سامانۀ ابری اتوماسیون حمل و نقل

شرح

m.tajmiri@rahyabtelecom.com

   ایران
   تهران
   تهران

ارائۀ سیستم نرم افزاری حمل و نقل بر اساس LBS و به صورت Cloud

سامانۀ ارائۀ سیستم مدیریت حمل و نقل ( تاکسی، پیک، باربری، آژانس ) به متقاضیان به صورت Tenant Based و Cloud

فایل
فایل
انصراف
همکاران