ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

میوه بازار

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

کمک به فرایند فروش میوه ارزان و باکیفیت با روش بهینه در مصرف منابع به مصرف کنندگان

این ایده روشی نوین را در تولید و مصرف و استفاده از منابع در کشاورزی فراهم مینماید

فایل
فایل
انصراف
همکاران