ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

خدمات تاسیساتی و ساختمانی

شرح
   ایران
   فارس
   شیراز

فراهم اوردن بستری مناسب جهت برقراری هرچه مناسبتر و آسانتر روابط بین افراد نیازمند خدمات و افراد مشغول به امور خدماتی

همانطور که گفته شد با استفاده از این ایده مشتریان و عموم مردم که نیازمند افرادی جهت انجام کارهای خدماتی خود مثل تعمیرات لوازم منزل ، انجام کارهای تعمیراتی ساختمان و از این قبیل خدمات هستند به راحتی و در زمان کاملا کوتاهی موفق برآورده کردن نیاز خود خواهند بود. این ایده جمعیت گسترده ای از افراد جامعه و نیازمند کارهای خدماتی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران