ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بازار اجتماعی آنلاین مشارکت پذیر و مبتنی بر توان افزایی

شرح
   ایران
   کرمان
   کرمان

طراحی و راه اندازی بازاری یکپارچه جهت وضعیت بهبود فروش کسب و کارهای خرد

فایل
فایل
انصراف
همکاران