ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

روستای هوشمند

شرح

negini@aut.ac.ir

   ایران
   کرمان
   بافت

توسعه پایدار روستاها بر پایه فناوری های جدید

فایل
فایل
انصراف
همکاران