ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

فروشگاه اینترنتی خشکبار

شرح
   ایران
   آذربایجان شرقی
   مرند

تامین خشکبار عمده و غیر عمده خریداران با قیمت مناسب و برخورداری از سود بیشتر برای تولید کننده روستایی

فاصله بین تولید کننده و خریدار در کشاورزی باعث بوجو آمدن واسطه های متعدد شده و در نیتجه محصول تولیدی کشاورزان با قیمت خیلی کم از کشاورز خریداری شده و با قیمت زیاد به دست فروشنده میرسد. فروشگاه اینترنتی در این زمینه راهکار و روشی مناسب برای حذف واسطه گری و همچنین افزایش سود کشاورز و قیمت منصفانه برای خریدار و همچنین اجناس با درجه کیفی مناسب میشود. امروزه در بعضی از مناطق خشکبار با کیفیت عالی تهیه میشود و نبود اصلاع و دسترسی خریداران از این موضوع باعث شده نتوانند از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند. فروشگاه اینترنتی گزینه واضحی برای حل این مشکل و همچنین ایجاد اشتغال درآمدزا برای متقاضیان بوجود می آورد و متعاقبا نیاز به ایجاد کارگاههای بسته بندی خود باعث ایجاد اشتغال پایدار میگردد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران