ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

وینداد | vindad

شرح

https://vindad.com/

info@vindad.com

   ایران
   تهران
   تهران

ارائه خدمات حقوقی آنلاین

وینداد ، یک پلتفرم خدمات حقوقی آنلاین است. خدماتی شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی برای کسب و کار ها است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران