ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تولید انرژی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

تولید برق رایگان

تولید برق برای یک ساختمان دو واحدی برای مدت ده سال با دستگاهی به ابعاد 60*60 سانتی متر بدون نیاز به سوخت یا تغذیه و بدون تولید آلودگی

فایل
فایل
انصراف
همکاران