ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سامانه سانپا

شرح

http://www.sanpa-app.ir

info@sanpa-app.ir

   ایران
   کرمان
   رفسنجان

ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقتصاد مقاومتی

استقرار یك نظام هدف‌مند در خصوص مدیریت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی قادر است دانش لازم جهت هدایت و مدیریت آن‌ها را در صنعت مربوطه ایجاد نموده ؛ علاوه بر برنامه‌ریزی و هدایت صحیح پروژه ها ؛ میزان نزدیكی عملیات به اهداف سازمانی را مشخص نمایدکه در نهایت منجر به شتاب بخشیدن به پیشرفت کشور و حرکت در مسیر تحقق آرمانهای بلند نظام اسلامی می گردد .
سامانه سانپا رابطی بسیار مناسب برای برنامه‌ریزی گام به گام پروژه است که به انجام فرایند‌‌‌های فیزیکی پروژه ها کمک شایانی می‌کند. این سامانه برای متدولوژی‌‌‌‌های مختلف قابل سفارشی شدن است و به برنامه‌ریزان پروژه از طریق ایجاد یک پروژه ، تعریف فعالیت و تخصیص منابع، به ‌پی‌گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات پروژه و گزارش نتایج حاصله کمک می‌کند .

فایل
فایل
انصراف
همکاران