ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

هوشمندساز فضای سبز

شرح

khorushani@gmail.com

   ایران
   اصفهان
   اصفهان

بهینه ساز مصرف آب، افزایش تولید و کاهش هزینه های تکثیر و زشد پرورش گیاه

فایل
فایل
انصراف
همکاران