ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

گلخانه هوشمند

شرح

mohamadmotsamani77@mailfa.com

   ایران
   لرستان
   خرم آباد

هوشمند سازی گلخانه ها

ما پس از 6 ماه به سود دهی 25 ملیون رسیده ایم و هدف ما سود 3 ملیارد تومان است و در حال نیرو گیری در سراسر کشور هستیم

فایل
فایل
انصراف
همکاران