ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

جامعه هکران ایران - iFNO - ایفنو

شرح

https://ifno.ir

i@ifno.ir

   ایران
   تهران
   تهران

iFNO - حامی هوش های سفید


ماموریت ما :
- مشاوره تامین امنیت سازمان های خصوصی و دولتی به منظور پایش و مقابله با تهدیدات امنیتی داخل و خارج سازمان
- پیاده سازی تست نفوذ در سازمان ها جهت ارزیابی واقعی تهدیدات امنیتی و توانایی پاسخ در زمان مقابله با حملات احتمالی
- شناسایی استعداد ها و ایجاد بستر آموزشی مناسب و بهره گیری از مشارکت آنها در ارتقا فضای امنیت سایبری کشور
- آموزش و آگاهی رسانی در زمینه سواد رســـانه ای و امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتبــــاطات
- ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات علمی , پژوهشی ,آموزشی با سایر مراکز مرتبط با موضوع فعالیت
- ایجاد زمینه های تحقیقاتی جدید مرتبط با موضوع فعالیت مرکز
- تولید محتوا دیجیتال و انتشار مقالات آموزشی
- پیاده سازی زیرساخت امن نگهداری داده تکنولوژی IOT (اینرنت اشیاء)
-پیاده سازی زیر ساخت برقراری تماس امن ابری
- پیاده سازی زیر ساخت پرداخت امن بانکی

فایل
فایل
انصراف
همکاران