ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تلفن گویای مراقبت های پزشکی

شرح

reza2005nejad@yahoo.com

   ایران
   خوزستان
   اهواز

آموزش مراقبتهای پزشکی به بیماران به کمک تلفن گویا

از کلیه عزیزان اهوازی که میتوانند در این راه بنده را یاری نمایند دعوت میشود با بنده همکاری داشته باشند 09166105722

فایل
فایل
انصراف
همکاران