ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

برگزاری بوتکمپ در دانشگاه صنعتی بیرجند

شرح

http://Butac.ir/bootcamp

Accelerator@Birjandut.Ac.Ir

   ایران
   خراسان جنوبی
   بیرجند

آشنایی با مفاهیم پایه ی استارت آپ،کمک به شرکت کنندگان در جهت ارائه بهتر ایده هایشان،نکاتی در مورد نحوه ارائه کردن ، بیان جنبه های مهم و جلب کردن توجه مخاطبان ، آموزش طراحی طرح کسب و کار (business plan) (آموزش ایده پردازی به صورت عملی و ایجاد آمادگی لازم برای شرکت در المپیاد ملی کسب و کار دانشجویی)

بوتکمپ شامل کارگاه هایی است که در آن افراد به بیان ایده هایشان میپردازند و پس از انتخاب ایده ها توسط تسهیلگران ، شرکت کنندگان به گروه های ۴ الی ۶ نفره تقسیم میشوند و پس از رفتن به کارگاه ها و ساختن بوم مدل کسب و کار خود به ارائه ی ایده و کار های انجام شده بر روی آن میپردازند و سپس تسهیلگران گروه های برتر را اعلام میکنند .

فایل
فایل
انصراف
همکاران