fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ابریتور Abritor

شرح

http://www.abritor.com

ceo@abritor.com

   ایران
   فارس
   شیراز

شیوه ای نوین برای سفر و به اشتراک‌گذاری تجربیات شهری

ابریتور یک پلتفرم ارتباطی است. هدف اصلی از پیدایش ابریتور، پیوند دادن و برقراری ارتباط بین افرادی است که ماجراجویانه سفر می‌کنند و مقصدهای جدید و ناشناخته را برای سفر خود انتخاب می‌کنند. ابریتور امکانی را فراهم می‌سازد که بر اساس انگیزه و هدف سفر افراد، شخصی که می‌تواند به بهترین نحو در مقصد پذیرای فرد باشد، معرفی شود و ارتباط بین آنها شکل بگیرد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران