ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ره آورد مدیریت

شرح

http://rahavardmodiriat.ir

f_nik11@yahoo.com

   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

گرداوری چکیده ارزشمندترین کتاب های روز کسب و کار

چکیده ارزشمندترین کتاب های روز کسب و کار برای مدیرانی که با وجود مشغله زیاد و وقت کم هنوز به جادوی یادگیری و ایده های نو ایمان دارند

فایل
فایل
انصراف
همکاران