ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سامانه نیازمندی ایرانیان-۱۱۸ سنا

شرح

hadidotasadi@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

اخذ سفارش و جمع آوری پیشنهادات فروشندگان به کاربر

در کشور ما اساس اقتصاد بر عرضه و قدرت عرضه بنا شده است.این رویه بر اساس اصل زیر بنا شده و جریان دارد:
عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد.
این قانون سالیان سال است که در دنیا با این عبارت اصلاح شده است:
تقاضا عرضه خود را می سازد
با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات در ایران و ارزشمند شدن اطلاعات در حوزه بازار، اکنون وقت آن رسیده است که به مهم ترین و ارزشمند ترین داده در بازار توجه کنیم:
نیاز مشتری و مبلغی که حاضر است برای آن بپردازد
هم اکنون در کشور و خصوصا هر قدر رکود اقتصادی عمیق تر گردد، پیدا کردن مشتری مهم ترین فرایند کسب و کار می گردد.
در ایران عرضه کنندگان و فروشندگان از راه های مختلف و تبلیغات بسیار گران به دنیال جلب توجه مشتریان بالفعل و بالقوه هستند و این در حالی است که هر روز زحمات آن ها بهره وری کمتر و کمتری به بار می آورد. زیرا همه به دنبال مشتری می گردند.
اگر بتوانیم اطلاع پیدا کنیم که :
• چه کسی نیازمندی دارد ؟
• چه نیازی دارد؟
• برای نیاز مشتری مناقصه برگزار کرده
• و بهترین شرایط ممکن را به او پیشنهاد دهیم
تمام چرخه کسب و کار را مدیریت کرده و نظام اقتصادی را متحول می کنیم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران