ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

Drpin

شرح

mehdi.izadifard@yahoo.com

   ایران
   تهران
   تهران

پلتفرم ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ سلامت

پلتفرم ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ سلامت ، كاهش هزينه سلامت و بهداشت و افزايش دسترسي به خدمات سلامت در سطح كشور .

فایل
فایل
انصراف
همکاران