ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

پلتفرم تحلیل کلان داده

شرح

anakav-co@istt.ir

   ایران
   اصفهان
   اصفهان

تسهیل تحلیل داده های کلان

فایل
فایل
انصراف
همکاران