ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه با رویکرد فناوری اطلاعات بهره ور

شرح

iirmway@gmail.com

   ایران
   البرز
   کرج

برطرف کردن موانع انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه

فایل
فایل
انصراف
همکاران