ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تایمیش

شرح

http://www.timeish.ir

bshamshirsaz@gmail.comm

   ایران
   البرز
   کرج

ابری سازی خدمات منابع انسانی برای کسب و کارهای پروژه محور

فایل
فایل
انصراف
همکاران