ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

واسط

شرح

http://vaaset.ir

ganjkhani.mehdi@gmail.com

   ایران
   زنجان
   خدابنده

پلتفرم معاملات غیرحضوری

ما واسط معاملات غیر حضوری خواهیم بود! واسط هرمعامله ای که نیاز به اعتماد در آن احساس میشود.مجموعه ی خصوصی شبیه enemad که در آن خریداران اعتماد بیشتری نسبت به اینماد به آن خواهند کرد و فروشندگان سریع تر عضو آن خواهند شد!

فایل
فایل
انصراف
همکاران