fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

همبازار

شرح

http://hambazar.com

info@hambazar.com

   ایران
   تهران
   تهران

شبکه اجتماعی کسب و کارهای ایرانی

همبازار یک بستر اجتماعی و یک فروشگاه اینترنتی بزرگ برای همه کسب و کارهای ایرانیست. در این شبکه اجتماعی، کسب و کارها و فروشگاه های اینترنتی از یک سو و خریداران از سوی دیگر در ارتباط هستند و با یکدیگر تعامل میکنند

فایل
فایل
انصراف
همکاران