ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سفارش آنلاین غذا چیندی

شرح

http://www.chindi.ir

info@chindi.ir

   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

سفارش آنلاین غذا از رستوران ها

چیندی، اولین سایت سفارش آنلاین غذا در مشهد است که فعالیت خود را از فروردین 1395 آغاز نمود.

فایل
فایل
انصراف
همکاران