ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تورم

شرح
   ایران
   البرز
   کرج

کنترل تورم

طی بررسی و تحقیق علمی مورد تایید Euro Science Certification group 2017 انگلستان - توانستم مدل کنترلی خود را عرضه کنم . در ایران برای اولین بار ارائه نمودم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران